Memurluktan istifa edenler ikramiye alabilecekler

2011-09-27 12:54:00

 

 

            Sosyal güvenlik sistemimizin oldukça karmaşık bir mevzuat yapısı olması, beraberinde işin içinden çıkılmaz sorunları da getiriyor. Çözüm olarak ya siyasi iradenin devreye girmesi (geçen hafta yazdığımız yurtdışı borçlanması yapanlarında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma hakkı tanınması gibi) veya yargı organlarından karar çıkartılması gerekiyor.

            Bu hafta anayasa mahkemesi kararı sonucu ortaya çıkan ve yasama organının düzeltmesı gereken önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağız.

            Köşemizi takip eden okuyucularımız hatırlayacaktır, yaklaşık bir yıl önce, istifa eden devlet memurlarınında emeklilik ikramiyesi alabileceğini yazmıştık. Herhangi bir sebeple görevinden istifa eden devlet memurlarının Emekli Sandığı dışında başka bir kurumda çalışarak emekli olmaları halinde emeklilik ikramiyesi ödenmiyordu. Emekli Sandığı  ve 2829 sayılı Hizmet Birleştirme Kanunları sadece fiili görevi devam ederken emekli olan kişilerin emeklilik ikramiyesi alabileceğini hükme bağlamıştı.

            Kanunların bu hükümlerine rağmen konuyu Danıştay’a taşıyan vatandaşlarımız istifa etmelerine rağmen emeklilik aşamasında memuriyette geçen sürelerin ikramiyelerini almaya hak kazandılar. Bu davalar kişilere özel olduğu için sadece dava açan ve kazanan kişiler bu haktan yararlanabildi.

            Sonunda konu anayasa mahkemesine taşındı. Anayasa mahkemesi söz konusu kanun maddesini iptal etti. Bu iptalin sonucu olarak anayasa mahkemesi TBMM’sine yeni bir düzenleme yapması için bir yıllık bir süre verdi. Söz konusu süre geçen hafta 5 Haziran itibarıyla sona erdi. TBMM,  konu ile ilgili bir kanun teklifini bu günlerde komisyonda görüşüyor. Sanırım önümüzdeki günlerde yasalaşarak yürürlüğe girecek.

            Anayasa mahkemesi kararı doğrultusunda yürülüğe girecek olan düzenleme ile çalışma hayatı süresi içinde bir dönem memurluk yapan kişiler memuriyette geçen süreleri kadar emeklilik ikramiyesi alabilecekler.

            Örneğin; çalışma hayatına ilk defa memur olarak başlayan (A) şahsı 14 yıl çalıştıktan sonra memuriyetten istifa ediyor. Memuriyet görevinden ayrıldıktan sonra ise  kendi işini kurup vergi mükellefi oluyor. Dolayısyla (4-b)’li yani Bağ-kur’lu olarak sosyal güvenlik sistemine prim ödemeye devam ediyor. Nihayet emeklilik için gerekli olan hizmet süresini, yıl-yaş ve gün olarak tamamlayıp bağ-kur’dan emekli oluyor. Mevcut durumda 14 yıllık emekli sandığı hizmeti karşılığında bu kişi ememklilik ikramiyesini alamıyor.

            İşte anayasa mahkemesi kararının ardından bugünlerde çıkarılacak yasa ile örneğimizdeki kişi veya benzer durumda olan kişiler emekli sandığında geçen hizmet süreleri için emeklilik ikramiyelerini alabilecekler.

Anayasa maheklemesi kararı sonrası  Türkiye Gazetesi okuyucularına duyurduğumuz bu konu ile ilgili açıklamamızı istediğiniz bir diğer husu; “memuriyet görevinden istifa eden kişiler hemen emeklilik ikramiyelerini alabilecekler mi yoksa emeklilik süresini bekleyecekler mi?” sorusu olmuştur.

Kabul etmek lazım ki memurluktan istifa eden kişi ikramiyesini hemen alamayacak. Emeklilik şartlarını tamamlayıp emekli olurken ikramiye talebinde bulunabilecektir.

Açıklığa kavuşması gereken bir diğer soru ise memuriyetten atılan kişilerin de aynı haktan yararlanıp yararlanamayacağı konusudur. Kanunda aksine bir hüküm olmadığı için memurluk görevinden herhangi bir sebeple atılan kişiler de başka bir sosyal güvenlik kanununa tabi çalıştıktan sonra emekliliği haketmeleri halinde emeklilik ikramiyelerini alabileceklerdir.

Dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu da, memurluk görevinden ayrılan ve diğer bir sosyal güvenlik statüsünde çalışan kişiler sadece memurlukta geçen süreler kadar ikramiye alabilecekler. Memurluktan istifa eden veya atılan bir kişi daha sona 4-a yani ssk statüsünde çalışması varsa Emekli Sandığından sadece memurluk hizmeti kadar ikramiye alacaktır. Bu durumdaki kişinin iş kanununa tabi çalışmasından dolayı ayrıca kıdem tazminatı varsa yanında çalıştığı işvereninden kıdem tazminatını da alacak.

Konu henüz yasalaşıp yürülüğe girmediği için açıklamaya ihtiyaç olan bir diğer durum için net bir yorum yapamıyoruz. Şöyleki, bugüne kadar memurluk görevinden istifa eden birçok kişi halen başka kurumlara tabi çalıştıkları gibi aynı zamanda ikramiye almadan emekli olanlarda var. Kanun yürülüğe girdikten sonra geriye dönük uygulama alını bulup bulmayacağı netleştirilmemiş. Yeni bir itilafın ortaya çıkmaması ve yargı kararlarına ihtiyaç duyulmadan geriye dönük uygulama yapmaya imkan tanıyacak düzenleme yapılması isabetli olacaktır. Okuyucularımıznda beklentileri de bu doğrultutadır. 

 

alitezel.com
           

1001
0
0
Yorum Yaz