kaşgarlı mahmuttan güzel sözler

2007-04-29 00:40:00

GÜZEL SÖZLER

Aslan kocayınca sıçan deliği bekler (kedileşir ).

Bir karga ile kış gelmez.

Deve yükü aş olsa, aça az görünür.

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez.

Irak yerin haberini kervan getirir.

İnsan şişirilmiş tulum gibidir, ağzı açılınca söner.

İşaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz.

İyi adamın kemikleri erir, adı kalır.

Öküz olmaktan, buzağı başı olmak yeğ.

Tanrının devlet güneşini TÜRK burçlarından doğdurmuş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde göklerin bütün teğremerini döndürmüş bulunduğunu gördüm.

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

geovisit(); setstats1

1340
0
0
Yorum Yaz